วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม 2558
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558 ในวัน เวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai