วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรับสมัครพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 19 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท 3 ตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 19 - 30 มกราคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ตำแหน่ง : วิศวกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด ทางวิศวกรรมการผลิต ทางเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ หรือทางเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนารายณ์ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Website : http://www.ocsb.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai