วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านสำโรง จ.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 18 มกราคม 2558

โรงเรียนบ้านสำโรง จ.อุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 18 มกราคม 2558

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราว่างจำนวน 1 อัตรา คือ วิชาเอกทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านสำโรง ระหว่างวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai