วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

บริษัทโฮม โปร์ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงาน 17 อัตรา วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส.,ปริญญาตรี

บริษัทโฮม โปร์ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่นรับสมัครพนักงาน 17 อัตรา วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส.,ปริญญาตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายโครงการ จำนวน 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ :
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในการควบคุมงานก่อสร้าง การกำหนดรูปแบบ การประเมินราคา
เงินเดือน : 17,500+++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน :ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย จำนวน : 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ :
เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย มีประสบการณ์ในค้าปลีก
เงินเดือน : 12,500+++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สามารถเข้างานเป็นกะได้

3. ตำแหน่ง : พนักงานขาย จำนวน 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ :
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 20- 35 ปี
มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพที่ดีพูดจาไพเราะ
เงินเดือน : 9,500+++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สามารถเข้างานเป็นกะได้

4. ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า จำนวน : 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ :
เพศ หญิง
อายุ 20-30 ปี
มีใจรักในงานบริการ ละเอียดรอบคอบ มีจิตสำนึกเร่งด่วน
เงินเดือน : 11,000++++
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สามารถเข้างานเป็นกะได้

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-เสาร์ 09.00-17.00 น. บริษัทโฮม โปร์ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 177/98 หมู่ที่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :: 40000
โทรศัพท์ :: 0-4336-5365 ต่อ 1850-1851
แฟกซ์ :: 0-4336-5369

https://www.facebook.com/mejobthai