วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 30 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ




วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท จังหวัดระยองรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 - 30 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฏหมายกำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai