วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558

เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 โรงพยาบาลหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 042 41 3456-65 ต่อ 110 ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai