วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

กยศ.ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา และ ปวช จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 22 มกราคม 2558
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

2 ธุรการ จำนวน 9 อัตรา
วุฒิ ปวช

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
หรือสมัครทางไปรษณีย์ที่ ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
หรือสมัครทาง E-mail hrslf@studentloan.or.th

ภายในวันที่ 12 - 22 มกราคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม Download..
https://www.facebook.com/mejobthai