วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

บ.อินโฟ-โฟกัสรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Accountant ตำแหน่ง OPERATIONS DEPARTMENT Tel: 02-2618270 Fax: 02-2618242
ตำแหน่ง Accountant
- จัดทำบัญชีรับจ่าย วางบิล และบัญชีทั่วไปของบริษัท
- จัดทำรายงานภาษี และหัก ณ ที่จ่ายได้
- บันทึกรายการทางบัญชี หรือทำงานบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปิดงบและเซ็นต์ผู้จัดทำได้
Qualifications:
• Thai Nationality , Female 24 years of age or above
• Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
• At least 2-3 years of accounting experience in all fields of accounting.
• Good skill for Microsoft Excel and accounting software packages (“BC Software” will be great advantage).
• Knowledge of taxable and have experience in accounts Payable/Receivable will be an advantage.
• Have a pleasant personality, organized, fast responsible, enthusiastic, self-motivated with excellent interpersonal communication skills
• Initiative and hands on with positive attitude
• Good command of English
• Can work under pressure


ตำแหน่ง OPERATIONS DEPARTMENT

หากคุณคือผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว บริษัท Info-Focus จำกัด กำลังมองหา...
Fieldwork Manager/ Fieldwork Supervisor (คุวบคุมงานภาคสนาม): สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) สำหรับตำแหน่ง Manager ต้องมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดไม่ตำกว่า 5 ปี
ฝ่ายปฎิบัติการ งานส่วน QC/Edit : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายประมวลผล Data Processing Officer : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้ในระดับดี หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีคุณสมบัติ
• สัญชาติไทย
• ชาย /หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window พื้นฐานได้คล่องแคลว
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
• มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีม

หากคุณสนใจสามารถ เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง หรือเขียนประวัติการทำงานของคุณ พร้อมรูปถ่าย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อคุณได้ หรือส่ง E-mail มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
Human Resources Manager

Info-Focus Co., Ltd.

75/18 Richmond Bldg., 10th Fl., Sukhumvit 26, Klongton
Klongtoey, Bangkok 10110. Tel: 02-2618270 Fax: 02-2618242

E-mail: mail@info-focus.com / www. Info-focus .com

https://www.facebook.com/mejobthai