วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบด่วน!![เข้ารับราชการ] ไม่ต้องผ่านภาค ก. 14 อัตรา! ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดสอบด่วน!![เข้ารับราชการ] ไม่ต้องผ่านภาค ก. 14 อัตรา! อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
4.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

- ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขขา ระหว่าวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.opec.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้สมัครดูที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ Download..
https://www.facebook.com/mejobthai