วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 12 - 23 มกราคม 2558

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 12 - 23 มกราคม 2558

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติ
ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร พรือสาขาพาณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 13 - 23 มกราคม 2558

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติ
ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร พรือสาขาพาณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai