วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.กระบี่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
สสจ.กระบี่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุลล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai