วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 2- 6 กุมภาพันธ์ 2558
สสจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 2- 6 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1 พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 6,910 บาท
สังกัด โรงพยาบาลสุวรรณคูหา,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง

2 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 11,760
สังกัด โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 8,600
สังกัด โรงพยาบาลโนนสัง

4 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 11,760
สังกัด โรงพยาบาลนากลาง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถขอใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ File แนบ
https://www.facebook.com/mejobthai