วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปวุฒิ ปวท.,ปวส. เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปวุฒิ ปวท.,ปวส. เปิดรับสมัคร 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)
อัตราเงินเดือน :
ปวท. 13,010 บาท
ปวส. 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท.,ปวส.
1 ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัทธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน

2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเวชระเบียน


วัน เวลา และสถานที่ัรบสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร 03652 2507 ต่อ 1311 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai