วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับสัมครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 21 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับสัมครพนักงานราชการ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558

1 ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครผ่าน Website Website : http://job.ocpb.go.th
ตั้งแต่ วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รายละเอียดเพิ่มเติม Download...
https://www.facebook.com/mejobthai