วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ก.พ. 58
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดงานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,190 บาท และเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 1,000 บาท ปฎิบัติงานที่ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า
- สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฎิบัติงานด้านการจัดทำคำของบประมาณได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ
https://www.facebook.com/mejobthai