วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี รับสมัคร 15 - 30 มกราคม 2558
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง นิติศษสตร์ กฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.พ. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ตำบลกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึง 30 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม Download..
https://www.facebook.com/mejobthai