วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 20 มกราคม พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2 ปริญญาโท ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา Download...
https://www.facebook.com/mejobthai