วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 – 28 มกราคม 2558
รับเยอะ ! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.ลูกจ้างช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2 สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.
3 วุฒิ ปวช สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับสถาบันของรัฐ
5 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.5 สำหรับสถาบันของเอกชน

2.ลูกจ้างช่าง จำนวน 23 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2 สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.
3 วุฒิ ปวช สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับสถาบันของรัฐ
5 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.5 สำหรับสถาบันของเอกชน


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 8 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคกลาง) จ.นครปฐม
ตั้งอยู่เลขที่: 9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์: 0-3433-9140-5 ต่อ 10921, 10922

https://www.facebook.com/mejobthai