วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

วิทยาลัยดุสิตธานี (ในเครือโรงแรมดุสิตธานี) สถาบันการศึกษา สำหรับผู้สนใจงานเกี่ยวกับการสอน การวิจัย ภาษา
สำหรับผู้สนใจงานเกี่ยวกับการสอน การวิจัย ภาษา เราพร้อมที่จะทำให้ความตั้งใจของคุณสำเร็จ ผู้สนใจสามารถส่งresume มาได้ที่ inthira.sa@dtc.ac.th หรือเข้ามาสมัครในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ได้ที่ http://www.dtc.ac.th/en/faculty-and-staff/hr-infomation.html
https://www.facebook.com/mejobthai