วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

1 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข 2 จำนวน 1 อัตรา
2 นายช่างไฟฟ้า 2 จำนวน 1 อัตรา
3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 จำนวน 1 อัตรา
4 บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
5 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 045 – 318175 ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.khamkhrang.go.th/…/fi…/51-khamkhrang-admission-57
https://www.facebook.com/mejobthai