วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมสรรพสามิต รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636342522400315709.pdf
ที่มา :http://www.excise.go.th