วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองตรวจการประมง) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636341690271922153.pdf
ที่มา:http://www.fisheries.go.th/personnel/