วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636343419174910810.pdf
ที่มา:http://https://dlt.job.thai.com