วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636340918072593856.pdf
ที่มา:http://www.sepo.go.th