วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงบประมาณ รับสมัครฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636343395147436608.pdf
ที่มา:http://www.bb.go.th