วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636344486774949756.pdf
ที่มา:http://fpo.job.thai.com/