วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมสรรพสามิต รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร (ยื่นและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และพื้นที่สตูล ) พื้นที่ละ 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636347822106827956.pdf
ที่มา:http://www.excise.go.th