วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสาร http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348678819253509.pdf
ที่มา :http://www.snmri.go.th/