วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครฯ นิติกร นายช่างรังวัด เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348455772920932.pdf
ที่มา:http://www.dmcr.go.th/detailCareer/157/