วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๒) จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348436493627070.pdf
ที่มา:http://www.doa.go.th