วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636331298433924300.pdf
ที่มา :http://www.dop.go.th