วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350237195534652.pdf