วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ


ที่มา http://www.ubn1.go.th/