วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348601064036939.pdf
ที่มา:http://www.fisheries.go.th/personnel/