วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครฯ นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636340908703061400.pdf
ที่มา:http://www.ocsb.go.th