วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมสรรพสามิต รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1, พื้นที่นราธิวาส เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636342510631187038.pdf
ที่มา:http://www.excise.go.th