วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350418242744645.pdf
ที่มา:http://www.bph.moph.go.th