วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348493527327244.pdf
ที่มา:http://https://hss.job.thai.com/