วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดระยอง) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349491992677773.pdf