วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัคร นายช่างเทคนิค สถาปนิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636343226149843780.pdf
ที่มา:http://www.nstru.ac.th/th/main