วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636331406826814682.pdf
ที่มา :http://www.oap.go.th