วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636336324848106284.pdf
ที่มา:http://www.fisheries.go.th/personnel/