วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ วิทยาลัยการอาชีพรามัน เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636354539707693369.pdf
ที่มา:http://www.rameavoc.moe.go.th