วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636347809404973647.pdf