วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครฯ นักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636348671344344380.pdf
ที่มา:http://www.snmri.go.th/