วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครฯ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636337289996685478.pdf
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636337293577983768.pdf
ที่มา :http://dlt.job.thai.com/