วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350153985924502.pdf
ที่มา:http://www.spo.go.th/web/dhrm