วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมหม่อนไหม รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ป.โท เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ที่มา :http://qsds.go.th/newqsds/file_news/2275.pdf