วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350147678521424.pdf

ที่มา:http://www.pho.in.th