วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636346711314052952.pdf
ที่มา:http://www.opsmoac.go.th